Niezalogowany
zmień rozmiar:

Informujemy, że rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się
1 marca 2021 roku 

Terminy podano w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Knurów nr 39/MCE/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów.

Rejestracja i logowanie na stronie zostaną udostępnione w pierwszym dniu składania wniosków
w procesie rekrutacji, czyli 01.03.2021 o godzinie 8:00

 

WYPEŁNIENIE WNIOSKU W SYSTEMIE NIE OZNACZA JEGO ZŁOŻENIA

Po wypełnieniu wniosku za pośrednictwem tej strony należy:

  • zatwierdzić wniosek w systemie, 
  • wydrukować, 
  • podpisać przez oboje uprawnionych rodziców/opiekunów prawnych,
  • złożyć wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami wyłącznie w przedszkolu pierwszego wyboru. 

Jeśli dziecko uczęszcza już do przedszkola, wówczas nie musi brać udziału w rekrutacji. Wystarczy, że rodzice/opiekunowie prawni złożą pisemną deklarację woli kontynuowania w przedszkolu. 

Termin na złożenie deklaracji kontynuacji: od 15.02.2021r. do 19.02. 2021 r.


Zapraszamy do składania wniosków w dowolnym terminie między podanymi wyżej datami i godzinami, ponieważ kolejność składania wniosków nie wpływa na wynik rekrutacji. Wszystkie wnioski złożone w terminie rekrutacji mają taką samą ważność.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronach internetowych przedszkoli i tablicach ogłoszeń w przedszkolach. 

Rekrutacja ID: 132; Wersja: 21.141.316.1058 Harmonogram ID: 0;